Velkommen til FFUKs søknadsportal

 

På grunn av korona-tiltakene vil vi inntil videre ikke ta i mot søknader om reisestøtte, stipend og prosjektstøtte kurs/seminar.

Trenger du hjelp med innlogging eller veiledning til å fylle ut søknaden din? -Kontakt oss på e-post ffuk@ffuk.no eller på telefon 22 40 27 60 (09.00 – 15.00 man. – fre.)

All applications and attachments must be in Norwegian.

Søknaden må være mottatt av FFUK før prosjektet er påbegynt.

Klikk gjerne på «Søkeropplysninger» og kontroller at kontaktinformasjonen stemmer før du begynner på en ny søknad. Det er til den adressen/e-posten vi sender brev og beskjeder.

 

SØKERLISTER PUBLISERES FRA 2020

Fra i år vil vi publisere lister med alle søknadene som er registrert til behandling i hver runde. Listen vil bli lagt ut på hjemmesiden vår 2 – 3 uker etter søknadsfristen.

Den vil inneholde følgende opplysninger:
 - Navn på artist/utøver/gruppe/ensemble
 - Navn på søkeren
 - Bostedsfylke til artist/utøver/gruppe/ensemble
 - Søknadssum

Etter behandling, vil vi publisere lister med alle tildelingene, på samme måte som før.