Hovedsiden

Velkommen til FFUKs søknadsportal

Til informasjon: Du kan ikke bruke nettleseren Microsoft Edge. Bruk heller Explorer, Chrome, Safari eller Firefox.

Husk at du kan ha laget deg et annet brukernavn enn e-postadressen din!

All applications and attachements must be in Norwegian.

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som skal gjøres i Norge. I begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.

Fondets midler er øremerket tilskudd til honorar til de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Midlene går i hovedsak til frilansere og frie grupper, og det er FFUKs styre som avgjør hvem som skal få støtte.

Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre.
Søknaden må være mottatt av FFUK før prosjektet er påbegynt / gjennomført. Når du sender inn søknad elektronisk vil det meste av søknadskommunikasjonen fra FFUK skje pr e-post.
Det er den som sender inn søknaden som i hovedsak vil motta brev og andre henvendelser fra fondet.

Du kan hele tiden lagre søknaden din når du jobber med den, og fortsette på den ved et senere tidspunkt. Etter at søknaden er sendt inn har du ingen mulighet for å endre den.

Gi oss gjerne tilbakemelding om hvordan du som søker opplever at disse søknadsskjemaene fungerer.
Trenger du hjelp eller veiledning til å fylle ut søknaden din så kontakt oss på e-post ffuk@ffuk.no eller på telefon 22 40 27 60.