Ny søker

  • Det er den som sender inn søknaden som mottar brev og annen korrespondanse fra fondet. Vi benytter da den kontaktinformasjonen som er oppgitt her. Det er derfor viktig at disse opplysningene er oppdaterte og korrekte hver gang du sender inn en søknad.

  • Ved personnavn skriv etternavn, fornavn.
  • Noter brukernavn og passord. Du trenger dem for å logge inn.