Velkommen til FFUKs søknadsportal

Trenger du hjelp med innlogging eller veiledning til å fylle ut søknaden din? -Kontakt oss på e-post ffuk@ffuk.no, og vi vil svare så fort vi kan. Telefon 22 40 27 60 vil bare unntaksvis bli besvart i juli grunnet ferieavvikling.

All applications and attachments must be in Norwegian.

Søknader om innspilling og prosjektstøtte må være mottatt av FFUK før prosjektet er påbegynt.

Klikk gjerne på «Søkeropplysninger» og kontroller at kontaktinformasjonen stemmer før du begynner på en ny søknad. Det er til den adressen/e-posten vi sender brev og beskjeder.

 

SØKERLISTER PUBLISERES FRA 2020

Fra i år vil vi publisere lister med alle søknadene som er registrert til behandling i hver runde. Listen vil bli lagt ut på hjemmesiden vår 2 – 3 uker etter søknadsfristen.

Den vil inneholde følgende opplysninger:
 - Navn på artist/utøver/gruppe/ensemble
 - Navn på søkeren
 - Bostedsfylke til artist/utøver/gruppe/ensemble
 - Søknadssum

Etter behandling, vil vi publisere lister med alle tildelingene, på samme måte som før.