Anmodningen om utbetaling er sendt


Din anmodning om utbetaling av innvilget støtte er sendt. Du vil i løpet av noen dager få støtten utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt.

Dersom noe mangler eller er uklart, vil du få en e-post fra en av våre saksbehandlere.


Med vennlig hilsen
Fond for utøvende kunstnere